Moje kwalifikacjeMoje kwalifikacje

Doświadczenie

Posiadam doświadczenie zawodowe jako psychoterapeuta i trener w pracy z dorosłymi i z dziećmi. Od 2002 r. jestem związana z poradnią rodzinną i ze stowarzyszeniem zajmującym się problemami młodzieży i młodych dorosłych. Pracowałam również w poradni pedagogiczno-psychologicznej; prowadziłam zajęcia profilaktyczne, warsztaty umiejętności psychospołecznych i szkolenia. Moją pracę na bieżąco superwizuję, uczestniczę w szkoleniach i treningach.

 

Ważniejsze szkoły i szkolenia:

  • Szkoła psychoterapii INTRA 2006-2009 – 560 godzin
  • Szkoła Trenerów Umiejętności Społecznych OPTA 2004-2005 – 180 godzin
  • Program „Staż” OPTA 2002-2004- 800 godzin obejmujący pracę terapeutyczną (grupową i indywidualną) z dziećmi, młodzieżą i rodziną; nauka prowadzenia warsztatów, zajęć terapeutycznych, profilaktyka
  • SGH 1999-2000 – Studia podyplomowe „Zarządzanie Zasobami ludzkimi w organizacji”
  • SIWCH 1998 – Kurs pomocy psychologicznej (terapia wg Rogersa)
  • SIWCH – obecnie część Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1994-1999 – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej